Over de kaartlagen

De basiskaart van Vlaanderen toont de gemeenten en hun ligging in de aanzet tot afbakening van referentieregio’s, zoals opgenomen in de kadernota regiovorming van 9 oktober 2020. Zodra de Vlaamse Regering de referentieregio’s definitief heeft vastgelegd, zullen we de afbakening aanpassen.

Optie "Kies een kaartlaag"

Door in het overzicht een of meer kaartlagen aan te duiden kan je de referentieregio’s vergelijken met andere regionale afbakeningen of indelingen.

Optie "Kies een gemeente"

Als je in dit veld de naam van een Vlaamse gemeente invult, krijgt de gemeente een gele markering op de basiskaart. Door in te zoomen en vervolgens de optie ‘kies een kaartlaag’ te gebruiken kan je de ligging van de gemeente in een referentieregio vergelijken met de ligging in andere regionale afbakeningen of indelingen.